Vi tilbyder

Din Pålidelige Partner for Erhvervsbyggeri hos Meldrup-Pugholm

Meldrup-Pugholm er din pålidelige samarbejdspartner inden for erhvervsbyggeri, nybyggeri, ombygning og tilbygning. Vi dækker alle faser af byggeprocessen, lige fra de første skitser til den endelige færdiggørelse af projektet.

Fra Drøm til Virkelighed

I den indledende fase fokuserer vi på at forene dine drømme og dit budget ved at afdække dine ønsker til design og funktionalitet. Vi sikrer en hurtig afstemning af forventninger, så du kan føle dig tryg gennem hele processen. Hvis budgettet viser sig at være en begrænsning, præsenterer vi altid flere alternative løsninger, så du får mest muligt ud af dine investeringer.

Omhyggelig Projektstyring

Vi er dedikerede til at holde styr på alle de afgørende detaljer, der er essentielle for at undgå fejl, overholde budgettet og nå den aftalte tidsfrist. Vores ekspertise og erfaring sikrer, at projektet forløber smidigt og præcist, hvilket giver dig ro i sindet gennem hele byggeprocessen.

Helhedsorienteret Samarbejde

Fra de spæde, løse idéer til den bæredygtige projektering og indtil byggeriet er klar til brug, er vi din partner hele vejen. Vi håndterer alle aspekter af projektet, og hvis din opgave kræver specialviden, sammensætter vi det ideelle hold, så alt kan blive håndteret her på tegnestuen. Vores holistiske tilgang sikrer, at intet bliver overset, og at dine visioner bliver realiseret på bedste vis.

Arkitekt

Vi løser både store og små arkitektopgaver..

Ingeniør

Vores ingeniørspecialer omfatter nybyggeri, tilbygning og renovering..

Rådgivning

Bygherrerådgivning sikre dig en god og tryg byggeperiode..

Energi og indeklima

Vi har stor fokus på, at rådgive dig omkring energi og indeklima..

Brand

Vores brandrådgivere sørger for, at de brandtekniske dokumentationer og dokumenter..

LCA

I henhold til bygningsreglementet er der krav om livscyklusanalyse..

Køber

rådgivning

I rollen som køberrådgiver sikrer vi dig, at du får et overblik over husets stand..

Syn og skøn

Hvornår har du brug for en sagkyndig til en syn og skøns vurdering?

Byggetilsyn

Et uvildigt byggetilsyn sikrer kvaliteten i jeres byggeri..

3D scanning

Hvorfor en 3D scanning af din bygning?

Vi tilbyder

Meldrup-Pugholm er din pålidelige samarbejdspartner inden for erhvervsbyggeri, nybyggeri, ombygning og tilbygning. Vi dækker alle faser af byggeprocessen, lige fra de første skitser til den endelige færdiggørelse af projektet.

I den indledende fase fokuserer vi på at forene dine drømme og dit budget ved at afdække dine ønsker til design og funktionalitet. Vi sikrer en hurtig afstemning af forventninger, så du kan føle dig tryg gennem hele processen. Hvis budgettet viser sig at være en begrænsning, præsenterer vi altid flere alternative løsninger.

Vi er dedikerede til at holde styr på alle de afgørende detaljer, der er afgørende for at undgå fejl, overholde budgettet og nå den aftalte tidsfrist. Vores ekspertise sikrer, at projektet forløber smidigt og præcist.

Fra de spæde, løse idéer til den bæredygtige projektering og indtil byggeriet er klar til brug, er vi din partner hele vejen. Hvis din opgave kræver specialviden, sammensætter vi det ideelle hold, så alt kan blive håndteret her på tegnestuen.