På tegnestuen vægter vi miljørigtige løsninger højt. Derfor blev vores tegnestueleder Nicolai inviteret til at holde et oplæg om livscyklusanalyser (LCA). Han har netop deltaget i et webinar, der fokuserede på LCA, som er en metode til at vurdere klimaaftrykket af forskellige materialer gennem deres livscyklus. Som en anerkendelse af hans deltagelse blev der plantet 12 træer for Nicolai, hvilket understreger vores commitment til bæredygtighed og miljøbeskyttelse.